Oslo Vikings

Oslo Vikings er en av de norske klubbene med lengst historie. Klubben ble stiftet i 1986 og jobber kontinuerlig om å etterleve sine grunnleggende verdier gjennom tilbud som skal være inkluderende og inspirerende.

Klubben har tro på at god kontakt og godt samarbeid med nærmiljøet har mye å si for å utvikle et godt tilbud for sine medlemmer, og de arbeider kontinuerlig for å gjøre sine tilbud attraktive for alle typer spillere, på alle nivåer.

De siste årene har Oslo Vikings i stor grad jobbet med sine ungdomslag ettersom de har en sterk tro på at amerikansk fotball har noe unikt å by på for de ungdommene som ofte føler at de faller utenfor mer tradisjonelle idretter. I amerikansk fotball har alle en plass på laget og en mulighet til å være med på en fysisk utfordrende, konkurransedrevet og morsom idrett, med sterk lagånd.