Oslo Vikings

Oslo Vikings er den norske klubben som har vunnet flest norgesmesterskap. Klubben ble stiftet i 1986 og jobber kontinuerlig med å etterleve sine grunnleggende verdier gjennom tilbud som skal være inkluderende og inspirerende.

Klubben har tro på at god kontakt og godt samarbeid med nærmiljøet har mye å si for å utvikle et godt tilbud for sine medlemmer, og de arbeider kontinuerlig for å gjøre sine tilbud attraktive for alle typer spillere, på alle nivåer. Klubbens trenere – på alle alderstrinn – skal alltid være faglig oppdaterte og de fremste. Derfor skal det være utviklende – og trygt – å spille fotball i Oslo Vikings.